5 ปีกว่าของ คสช. ใช้เวลา “คืนวันศุกร์” ของทีวีไปนานแค่ไหน?

หาเสียงล่วงหน้า? ยามเฝ้าจอ พบตลอด 5 ปีกว่าที่ คสช. ปกครองประเทศ ตั้งแต่ปี 2557-2562 ออกอากาศรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” และ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” กินเวลาทีวีไปนานแค่ไหน?

yarmfaojor

22/06/2564