ALTV เปิดตัวรายการใหม่ “ครูปล่อยแสง” จุดประกายไฟในตัวครู เพื่อเปล่งแสงไปสู่ผู้เรียน

ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก ร่วมกับโครงการ “ก่อการครู” ร่วมบ่มเพาะต้นกล้าให้กับครูแกนนำทั้ง 12 ท่าน เพื่อค้นหาความหมายที่แท้จริงของคำว่า “ครู” ผ่านรายการใหม่ “ครูปล่อยแสง”

yarmfaojor

31/03/2564