JKN ยืนยันยังสร้างรายได้จากธุรกิจคอนเทนต์ ปิดการขายต่างประเทศต่อเนื่อง

JKN เดินหน้าโกยรายได้จากกลุ่มธุรกิจคอนเทนต์ หลังปิดการขายต่างประเทศต่อเนื่อง ยืนหนึ่งตัวจริงในภูมิภาคอาเซียน

yarmfaojor

11/06/2564