แหล่งข่าวยืนยัน มีการเสนอปรับผังช่อง 9 รับรายการช่อง TOP NEWS เข้าบอร์ด อสมท

แหล่งข่าวยืนยัน มีการชงเรื่องจากบอร์ด อสมท. เพื่อปรับผังรับ TOP NEWS จริง อ้างเพื่อสร้างรายได้ให้องค์กร พร้อมแสดงความกังวลว่าอาจส่งผลต่อการสปอนเซอร์ที่มีอยู่ ชี้ “ยังไม่เห็นแนวทางว่า เป็นการได้มาที่คุ้มค่ากว่าตรงไหน”

yarmfaojor

28/01/2564