กสทช. ย้ำให้ กกท. จัดสรรคู่ถ่ายทอดบอลโลก “เป็นธรรม-ไม่ตัดตอน”

สำนักงาน กสทช. ย้ำให้ กกท. จัดสรรการถ่ายทอดสดแก่ทีวีดิจิตอลที่ร่วมถ่ายทอดอย่างเป็นธรรม ได้ดูการถ่ายทอดครบไม่มีการตัดตอน

yarmfaojor

23/11/2565