กสทช. เตรียมรับฟังความเห็น “ขอคืนคลื่นทีวีดิจิทัล-ประมูลคลื่น 700 MHz”

กสทช. เตรียมขอคืนคลื่นทีวีดิจิทัลและเปิดประมูลคลื่น 700 MHz ให้แก่ค่ายมือถือ โดยจะเปิดหลักเกณฑ์-รับฟังความคิดเห็นเร็วๆ นี้

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 62 ที่ผ่านมา นายฐากร ตันฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยผลการประชุม กสทช. วาระพิเศษ

มติที่ประชุมฯ เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz”, “มาตรการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน และ หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz” เพื่อนำไปจัดสรรสำหรับทำ 5G ต่อไป

โดยให้นำหลักเกณฑ์ที่ผ่านการเห็นชอบไปรับฟังความเห็น ได้แก่

 1. ความชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการเยียวยา อยู่ในอำนาจของ กสทช. ที่จะดำเนินการได้ครบถ้วนหรือไม่
 2. กำหนดการประมูลคลื่นความถี่ สำหรับกิจการโทรคมนาคม
 3. เรื่องการกำหนดมาตรการเยียวยา อยู่ในอำนาจของ กสทช. หรือไม่ (ส่งให้อนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายพิจารณาคู่ขนานกันไป)
 4. กสทช. รวบรวมผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ นำมายกร่างเป็น ประกาศ กสทช. ฉบับเต็ม โดยขอให้ กสทช. ดำเนินอย่างเร่งด่วนเพื่อนำเสนอที่ประชุม กสทช. ต่อไป

ตัวอย่างประเด็นเปิดรับความเห็นที่นายฐากรยกตัวอย่าง ได้แก่

 • จะแยกประกาศประมูล 700 MHz และ ประกาศเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหรือไม่
 • ผู้ประมูลที่เคยติด Blacklist จะให้เขากลับเข้ามาอีกครั้งหรือไม่
 • ราคาตั้งต้นในการประมูลคลื่น
 • จำนวนคลื่นและใบอนุญาตที่จะประมูล (ในร่างเสนอประมูล 35 MHz รวม 7 ใบอนุญาต)
 • เป็นต้น

ซึ่งในร่างประกาศนี้จะมีอายุใบอนุญาต 20 ปี เปิดให้แบ่งชำระค่าใบอนุญาตเป็น 9 งวด (ในระยะเวลา 10 ปี) โดย งวดที่ 1 จ่าย 20 เปอร์เซ็นต์ และงวดที่ 2-10 จ่ายงวดละ 10 เปอร์เซ็นต์

ส่วนเรื่องคลื่นที่จะนำไปใช้นั้น รายละเอียดที่เสนอมีดังนี้

 • คลื่นทีวีดิจิทัล ปัจจุบันอยู่ในย่าน 510-700 MHz ในร่างจะบีบคลื่นทีวีดิจิทัล ให้อยู่ใน 500-600 MHz โดยประมาณ
 • ทำให้เหลือคลื่นจำนวน 96 MHz (ที่อยู่ระหว่าง 600-700 MHz) ซึ่งจะนำมาประมูลได้
 • ซึ่งนายฐากรระบุว่า การบีบคลื่นไม่ส่งผลต่อกระทบประชาชน เนื่องจากอยู่ในช่วงความถี่เดิม
 • ส่วนทีวีชุมชนที่จะเปิดใหม่หลังจากประกาศนี้ออก จะโยกไปอยู่ในช่วง 470-510 MHz ซึ่งยังว่างอยู่

โดยคลื่น 700 MHz ที่แบ่งออกมา ถ้านำมาประมูลแล้วได้มากกว่า 16,000 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับยอดเงินที่ทีวีดิจิทัลยังไม่ได้จ่ายค่าประมูลแก่ กสทช. (ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของค่าประมูลทั้งหมด) ร่างดังกล่าวก็อาจจะยกเว้นให้ทีวีดิจิทัลไม่ต้องจ่ายเงินในส่วนนี้

โดยร่างประกาศดังกล่าวจะเริ่มขึ้นบนเว็บไซต์ กสทช. ในช่วงปลาย ม.ค. 62 จากนั้นเปิดเวทีรับฟังความเห็นช่วง ก.พ. 62 และคาดการณ์ว่าจะได้ทำการประมูลและเริ่มเยียวยาในช่วงปลายเดือน มี.ค. 62 หรือต้นเดือน เม.ย. 62

“ผมอธิบายในที่ประชุมไปแล้วนะครับว่า อยากให้ผ่านร่างนี้ไปรับฟังก่อน เราต้องแสดงเจตนารมณ์ให้ชัดเจนว่าเรามีเจตนาที่จะช่วยเหลือทีวีดิจิทัลในส่วนนี้” นายฐากรกล่าวปิดท้าย

https://www.facebook.com/YarmFaoJor/videos/278922482801494/

Just ordinary guy who interested about current affairs, new media and technology. Now I'm Creative Content Creator and Co-founder of 'Yarmfaojor' (ยามเฝ้าจอ), Thailand TV Monitor by new generation.