สุรางค์ เปรมปรีดิ์ อดีตผู้บริหารช่อง 7

20 ธ.ค. 54: ‘คุณแดง’ พ้นตำแหน่งประธานกรรมการฯ ช่อง 7

วันนี้ในอดีต 20 ธันวาคม 2554 หรือเมื่อ 7 ปีที่แล้ว ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด หรือ “ช่อง 7” ให้นางสุรางค์ เปรมปรีดิ์ หรือ ‘คุณแดง’ พ้นจากตําแหน่งกรรมการผู้จัดการของช่อง มีผลในวันที่ 1 มกราคม 2555

สุรางค์ เปรมปรีดิ์ อดีตผู้บริหารช่อง 7
ภาพจาก โพสต์ทูเดย์

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 นายกฤตย์ รัตนรักษ์ ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด หรือสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มีคําสั่งเปลี่ยนแปลงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

โดยแต่งตั้งให้นายศรัณย์ วิรุตมวงศ์ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ดํารงตําแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2555 และให้นางสุรางค์ เปรมปรีดิ์ หรือที่คนในวงการบันเทิงเรียกว่า ‘คุณแดง’ ซึ่งจะพ้นวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ ด้วยเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้าง 1 มกราคม 2555 โดยให้นางสุรางค์ส่งมอบงานให้นายศรัณย์ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554

ทั้งนี้ นางสุรางค์เริ่มทํางานในตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายรายการของช่อง 7 หลังจากที่ครอบครัวกรรณสูตของนางสุรางค์เข้าถือหุ้นบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์ฯ เมื่อปี 2524 และเป็นกรรมการผู้จัดการแทนนายชาติเชื้อ กรรณสูต พี่ชายที่ป่วยเป็นอัมพาต เมื่อปี 2541 และยังเป็นผู้จัดการฝ่ายรายการอีกด้วย


ชวนอ่าน


นางสุรางค์ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งของวงการโทรทัศน์ไทย รายการต่างๆ ที่จะออกอากาศทาง ช่อง 7 ได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนางสุรางค์ทั้งสิ้น และส่วนใหญ่รายการเหล่านั้นจะได้รับความนิยม โดยเฉพาะละครหลังข่าว จนได้รับสมญาว่า “เจ้าแม่ 7 สี”

ข้อมูลจากหนังสือ “มติชนบันทึกประเทศไทย 2554”

Just ordinary guy who interested about current affairs, new media and technology. Now I'm Creative Content Creator and Co-founder of 'Yarmfaojor' (ยามเฝ้าจอ), Thailand TV Monitor by new generation.