ปกรณ์วุฒิ-ก้าวไกล-ประชุมสภา-1920×1080-2022_11_24-22_33_49