04ภาพจากงานแถลงข่าวออนไลน์ “แผนข่าวใหญ่ พีพีทีวี ปี 65”