รังษี-กิติญาณทรัพย์-2

รังษี กิติญาณทรัพย์

แฟ้มภาพจาก tv5.co.th เมื่อ 4 มกราคม 2564