รังษี-กิติญาณทรัพย์-1

รังษี กิติญาณทรัพย์

แฟ้มภาพจาก tv5.co.th เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564