รังษี-กิติญาณทรัพย์

รังษี กิติญาณทรัพย์

แฟ้มภาพจาก tv5.co.th เมื่อ 20 สิงหาคม 2564