ครบ 50 ปี “เนชั่น” แจกโบนัสพิเศษ 1 เดือน สวนกระแสโควิด-19

“เนชั่น” ฉลองครบ 50 ปี แจกโบนัสพิเศษ 1 เดือนแก่พนักงาน สวนกระแสวิกฤตโควิด-19 “ฉาย บุนนาค” ยืนยันเดินหน้าสานเจตนารมณ์ผู้ก่อตั้ง สร้างสถาบันสื่อที่เป็นที่พึ่งของสังคมไทย


วันนี้ (1 กรกฎาคม 2564) บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) ออกประกาศ เลขที่ 034/2564 เรื่อง การจ่ายเงินพิเศษประจำปี 2563 โดยเผยว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเป็นวงกว้างและต่อเนื่อง โดยการปรับแผนธุรกิจและกระบวนการทำงาน ทำให้พนักงานส่วนใหญ่ต้องปรับตัว พัฒนาตนเองให้มีความสามารถที่หลากหลาย
.
เพื่อเป็นการขอบคุณและเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่ร่วมแรงร่วมใจฝ่าวิกฤตในช่วงปีที่ผ่านมา จนผลประกอบการในปี 2563 มีผลการดำเนินงานเป็นกำไร ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการจ่ายเงินพิเศษ สำหรับการปฏิบัติงานของพนักงาน ในปี 2563 โดยกำหนดการจ่ายเงินพิเศษ คือ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จำนวนเงินพิเศษ 1 เดือนของเงินเดือน ให้แก่พนักงานประจำและมีอายุงานครบ 1 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส่วนพนักงานพนักงานที่พันระยะทดลองงาน แต่อายุงานไม่ถึง 1 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร NMG กล่าวว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง มีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในอุดมการณ์ในการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนที่ดี มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมกันต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายใน จนบรรลุผลสำเร็จมาได้ด้วยดี

นอกจากนี้ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้ง เนชั่น ในวันที่ 1 ก.ค.2564 นายฉาย ได้ระบุว่า ย้อนกลับไปเมื่อ 50 ปีก่อน ในปี พุทธศักราช 2514 บนบริบทของสังคมไทยในสมัยนั้น ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายมิใช่น้อย ในการที่นักอุดมการณ์กลุ่มหนึ่งจะกล้าสรรค์สร้างองค์กรสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยและต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย ให้เกิดขึ้นมาได้

จากวันนั้น จนถึงวันนี้ จากเสาเอกต้นแรกที่เริ่มต้นมาจากอุดมการณ์ สื่อเครือเนชั่นได้เดินทางเคียงคู่สังคมไทย บนทุกหน้าแห่งประวัติศาสตร์ ด้วยจิตวิญญานที่ตั้งมั่นในการทำหน้าที่นักสื่อสารมวลชนที่ดี และมีความเป็นมืออาชีพ

ตลอดเวลา 50 ปี “เนชั่น” ได้พัฒนาและยกระดับจากองค์กร เป็นสถาบัน พร้อมทั้งได้ผลิตบุคลากรคุณภาพด้านสื่อสารมวลชนมามากมาย จากรุ่นสู่รุ่น จากสื่อสิ่งพิมพ์ สู่โทรทัศน์ จากโทรทัศน์ สู่ออนไลน์

นายฉายกล่าวว่า “ผมในฐานะผู้นำองค์กร ผู้รับไม้ต่อจากผู้ก่อตั้ง ขอรับปากทุกท่านว่าจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในการนำพา สถาบันสื่อเครือเนชั่นให้มั่นคงแข็งแรง และเป็นที่พึ่งพาของประชาชนและสังคมไทยต่อไป”

“สุดท้ายนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนขอขอบคุณ ผู้อ่าน ผู้ชมรายการ พันธมิตรทางธุรกิจ พาร์ทเนอร์ ที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในองค์กร แม้ยุคสมัยเปลี่ยนแต่อุดมการณ์ของเราไม่เคยเปลี่ยน หยั่งรากฝังลึกในดีเอ็นเอ หล่อหลอมในการทำหน้าที่สื่ออย่างเข้มแข็ง มุ่งมั่น สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชนคนไทย ขอบคุณครับ” นายฉาย กล่าว

ที่มา: https://www.nationtv.tv/news/378828044 และข่าวประชาสัมพันธ์ทางอีเมล