ช่อง One31 แจ้ง กลต. เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ-เปิด IPO

ช่อง One 31 ยื่นหนังสือชี้ชวนให้ กลต. เตรียมเปิดซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในชื่อ ONEE โดยจะปล่อยหุ้น IPO ในสัดส่วน 20% ของหุ้นทั้งหมด


เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือช่อง One31 ได้ทำการยื่นหนังสือชี้ชวน (filing) ให้กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยใช้ชื่อในตลาดว่า ONEE โดยจะปล่อยหุ้นเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ในสัดส่วน 20% ของหุ้นทั้งหมด

ส่วนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่น่าสนใจ มีดังนี้

  1. บริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด
  2. GMM Grammy
  3. ถกลเกียรติ วีรวรรณ รวมถึง บริษัท ซึเนริโอ จำกัด
  4. ครอบครัวซอโสตถิกุล
  5. สุกฤษฎ์ วิเศษแก้ว นักร้อง นักแสดงชื่อดัง ในสังกัดของทางช่องวัน
  6. นิพนธ์ ผิวเณร ผู้กำกับละครและผู้บริหาร ของช่องวัน

จากตารางด้านล่างจะพบว่ามีกลุ่มผู้ถือหุ้น รวมทั้งหมด 15 กลุ่ม โดยส่วนที่เหลือ 496,252,500 หุ้น หรือ 20% จะเป็นส่วนที่นำเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อน IPO

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อยทั้งหมด จำนวน 9 บริษัท และบริษัทร่วมจำนวน 1 บริษัท โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นตามตารางดังนี้

ตารางบริษัทย่อยของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

โดยบริษัทย่อยเหล่านี้ ครอบคลุมธุรกิจต่างๆ รวมถึงการบริหารเนื้อหาและการตลาดของช่อง GMM25 อีกด้วย ส่วนเวลาการเปิด IPO เพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ ทางบริษัทยังไม่ได้เปิดเผยแบบเป็นทางการ

เรียนจบจาก Computer For Communication, College of Social Communication Innovation, Srinakharinwirot University. ดูทั้งทีวี, ตามทั้งไอดอล, วงการ IT ก็ตาม เอาเป็นว่า ชอบอันไหนตามอันนั้น