จับตา! เตรียมยกเลิกคำสั่ง-ประกาศ-คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่จำกัดเสรีภาพสื่อ

เมื่อวานนี้ (11 มิ.ย. 62) สื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่า แหล่งข่าวคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระบุว่าฝ่ายกฎหมายของ คสช. กำลังร่างคำสั่งหัวหน้า คสช. เพื่อยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. ต่างๆ ที่ออกมาก่อนหน้านี้

โดยเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เผยว่านับตั้งแต่ 22 พ.ค. 57 ได้มีการออกประกาศเเละคำสั่งของ คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. รวมทั้งสิ้น 456 ฉบับ แบ่งออกเป็น

  • ประกาศ คสช. ซึ่งมีผลเป็นกฎหมาย 132 ฉบับ
  • คำสั่ง คสช. ในเชิงบริหาร โยกย้าย เรียกคนมารายงานตัวจำนวน 166 ฉบับ
  • คำสั่งหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 จำนวน 158 ฉบับ

ในเวลาต่อมา ได้มีการยกเลิกไปเเล้ว 74 ฉบับ ส่วนฉบับที่ไม่มีการยกเลิกโดยตรง แต่สิ้นผลไปในตัวมันเองมีจำนวน 133 ฉบับ ส่วนคำสั่งนี้จะหมดอายุตาม คสช. ไปอัตโนมัติ มีจำนวน 39 ฉบับ ส่วนที่เหลืออีก 210 ฉบับนี่เองที่อยู่ในระหว่างการพิจารณายกเลิก

ซึ่งภายในไม่กี่วัน (1-2 วัน) ที่จะถึงนี้ จะมีการใช้มาตรา 44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. เพื่อยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. ทุกฉบับที่เกี่ยวกับการทำงานของสื่อ ได้แก่

  1. ประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557 เรื่อง การห้ามเสนอข่าวสารที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคง ความลับของหน่วยราชการ ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง ผู้ใดฝ่าฝืนให้ระงับการจำหน่าย จ่าย แจก หรือเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งการออกอากาศรายการดังกล่าวโดยทันที
  2. ประกาศ คสช. ฉบับที่ 103 /2557 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคสช.ฉบับที่ 97 /2557 โดยห้ามวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของ คสช.โดยเจตนาไม่สุจริตเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของ คสช.ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ
  3. คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558 (ข้อ 5) ให้อำนาจเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยมีอำนาจออกคำสั่งห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด
  4. คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 41/2559 เรื่อง การกำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

รายงานแจ้งอีกว่า จะมีการยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. และโอนคดีที่อยู่ศาลทหารไปอยู่ในศาลพลเรือนอีกด้วย

นอกจากนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมตรีและหัวหน้า คสช. ระบุว่าไม่มีการคงคำสั่ง คสช. ที่ไม่จำเป็นไว้อีกต่อไป โดยไม่ต้องกังวลว่าถ้าไม่มียกเลิกแล้วอำนาจ คสช. จะยังคงอยู่ พร้อมยืนยันว่ากระบวนการดังกล่าวจะดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนที่รัฐบาลละคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตน

ที่มา: 1, 2, 3

Just ordinary guy who interested about current affairs, new media and technology. Now I'm Creative Content Creator and Co-founder of 'Yarmfaojor' (ยามเฝ้าจอ), Thailand TV Monitor by new generation.