ทีวีดิจิทัลคืนใบอนุญาต 7 ช่อง!

สิ้นสุดเวลาทำการของสำนักงาน กสทช.ในวันนี้ มีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลขอยื่นเจตจำนง ‘คืนช่อง’ ตามมาตรการเยียวยาผลกระทบจำนวน 7 ช่อง ได้แก่ ช่อง #3Family(หมายเลข 13), ช่อง #MCOTFamily (หมายเลข 14), ช่อง #SpringNews (หมายเลข 19), ช่อง #BrightTV(หมายเลข 20), ช่อง #VoiceTV (หมายเลข 21), ช่อง#Spring26 (หมายเลข 26), และช่อง #3SD (หมายเลข 28)

ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในวันนี้…

  1. ประเทศไทยจะเหลือทีวีดิจิทัลธุรกิจเพียง 15 ช่องเท่านั้น
  2. ทีวีดิจิทัลหมวด ‘เด็ก เยาวชน และครอบครัว’ ได้สูญสลายไปจากประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว จากการจากไปของช่อง 3 Family / MCOT Family / และ MVTV Family (LOCA) ในอดีต
  3. เครือ NEWS NETWORK เลือกเก็บ #NationTV ไว้เป็นช่องหลักเพียงช่องเดียว แล้วสลัด Spring News / Spring 26 ของตนเองทิ้งไป
  4. เครือ BEC World เลือกเก็บช่อง #3HD ซึ่งเป็นช่องหลักไว้เพียงช่องเดียว แล้วสลัดช่อง 3 Family / 3 SD ทิ้งไป กลับเข้าสู่สภาวะ ‘ช่อง 3’ เดี่ยวๆ อีกครั้ง
  5. มูลค่าเงินชดเชยของช่องทีวีดิจิทัลทั้งหมดรวมแล้วประมาณ 3,924 ล้านบาท โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใดๆ อีก

ทีวีทั้ง 7 ช่องจะยุติการออกอากาศ (‘จอดำ’) ภายในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ ส่วนแต่ละช่องจะโยกย้ายรายการของตนเองไปไว้ในช่องทางไหนบ้างนั้น โปรด ‘เฝ้าจอ’ อย่างใกล้ชิด….