กสทช.ขีดเส้นทีวีดิจิทัล ยื่นคืนใบอนุญาตภายใน 10 พ.ค.นี้

หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 เปิดช่องให้ทีวีดิจิทัลยื่น ‘คืนใบอนุญาต’ (เลิกประกอบกิจการ) ได้อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา

วันนี้ (2 พฤษภาคม) สำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศว่า ทีวีดิจิทัลที่ประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าว ต้องทำหนังสือมายังสำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้เท่านั้น

นอกจากนั้นยังได้กำหนดสูตรคำนวณ ‘ค่าชดเชย’ ที่ช่องทีวีดิจิทัลจะได้รับหลังคืนใบอนุญาต คือ ค่าใบอนุญาตที่ชำระไปแล้ว คูณกับอายุของใบอนุญาตที่ไม่ได้ใช้งาน และหารด้วยอายุของใบอนุญาตทั้งหมด (15 ปี)

ใครจะอยู่? ใครจะไป? … ภายในศุกร์หน้ารู้กัน